Winstdeling 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 mei 2017 is er besloten om een winstdeling uit te keren van 5%. Alle leden van de onderlinge met een onderlinge brandverzekering op 31 december 2016 hebben recht op winstdeling. U krijgt de uitkering in juli 2017 automatisch op uw bankrekening gestort.