Voorgenomen fusie

De raad van commissarissen en de directie van OVM Vinkeveen stellen voor om met Onderling Verzekerd te fuseren. OVM Vinkeveen ziet zich op termijn geconfronteerd met toenemende complexiteit en druk van de wet- en regelgeving. Daarnaast zien wij dat door de toenemende kosten en afnemende vermogenspositie, de noodzaak om de bedrijfsomvang toe te laten nemen, groter is geworden.

Wij zien in Onderling Verzekerd, gevestigd in Vleuten en ook kantoorhoudend in Zegveld, een sterke partner om de continuïteit en de toekomst van onderling verzekeren in Vinkeveen en omgeving te waarborgen. Onderling Verzekerd lijkt wat betreft (agrarische) oorsprong, manier van werken en toekomstvisie erg op OVM Vinkeveen. Daarom is een fusie met deze regionale onderlinge verzekeraar, gevestigd in Vleuten en Zegveld, een voor de hand liggende vorm van samenwerking.

De voorwaarden van fusie zijn inmiddels door beide raden van commissarissen en directies vastgesteld in een “Intentieverklaring tot fusie”. De fusie zal onze marktpositie versterken en wij verwachten dat de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening zullen verbeteren. Bovendien zullen de toezicht- en externe kosten verlaagd worden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vertellen wij u graag meer over de gevolgen die de fusie heeft voor u en ook de gevolgen van uw ledenrekening. Aansluitend bepaalt u als lid of de voorgenomen fusie door kan gaan. Daarnaast zal De Nederlandsche Bank ook toestemming moeten geven over de portefeuilleoverdracht op grond van de fusie. Ook de leden van Onderling Verzekerd stemmen tijdens een eigen Algemene Ledenvergadering over de voorgenomen fusie.

Nadat de algemene ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden zullen wij u persoonlijk informeren over de uitkomst. Ook op onze website zullen wij dit kenbaar maken.
U wordt na goedkeuring (van u en De Nederlandse Bank) automatisch lid van Onderling Verzekerd.

Wij vertrouwen erop met de fusie een nog sterkere organisatie neer te zetten, waarbij persoonlijk contact, deskundig advies en een hoge klanttevredenheid uiteraard hoog in het vaandel zullen blijven staan.

Wat betekent dit voor u?

Een nieuwe verzekeraar en een nieuwe naam

Na de fusie gaan wij gezamenlijk verder onder de naam Onderling Verzekerd.

De huidige contactgegevens:
OVM Vinkeveen en omstreken U.A.
Herenweg 49a
3645 DE Vinkeveen
Telefoon: 0297 263 673 (blijft ongewijzigd)
Mail: administratie@ovm-vinkeveen.nl
Website: www.ovm-vinkeveen.nl

Nieuwe contactgegevens:
Onderling Verzekerd U.A.
Contactadres: Theo van Baarenstraat 1, 3451 DE Vleuten
Telefoon: 030 677 16 96
Mail: klant@onderlingverzekerd.nl
Website: www.onderlingverzekerd.nl

Kantoor

Ons uitgangspunt is dat het kantoor in Vinkeveen behouden blijft. U kunt dus gewoon als vanouds bij ons binnenlopen voor verzekerings- en hypotheekadviezen en uw bankzaken.

Vertrouwde gezichten

Nancy, Carola, Sonja en Marieke blijven (ook) in Vinkeveen werkzaam. U hoeft uw vertrouwde gezichten dus niet te missen. Als extra bonus zult u natuurlijk op den duur ook kennismaken met onze nieuwe collega’s.

Nieuwe directie

Harold Eggenkamp, directeur van Onderling Verzekerd, wordt ook directeur van de vestiging in Vinkeveen. In zijn huidige functie als adjunct-directeur van OVM Vinkveen is hij al een aantal jaar nauw betrokken bij ons bedrijf en op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Geen nieuw gezicht dus!

Nancy van Rijn wordt bij Onderling Verzekerd lid van het managementteam en blijft verantwoordelijk voor de aansturing van uw vertrouwde adviseurs in de rol van Teammanager Klantadvies. Daarmee bent u verzekerd van het prettige, transparante en deskundige advies dat u van ons gewend bent.

Uw verzekeringen

Uw verzekeringen (polissen) gaan na de overname één op één over naar Onderling Verzekerd, dus zonder wijzigingen wat betreft rechten, verplichtingen, premie of voorwaarden. Door de fusie gaat de portefeuille (verzekeringsovereenkomst) over van OVM Vinkeveen naar Onderling Verzekerd. U krijgt als klant dus een andere verzekeraar. En u bent  straks bij Onderling Verzekerd met meer leden.

Wanneer u, als lid van OVM Vinkeveen, niet kunt instemmen met de voorgenomen fusie met Onderling Verzekerd, dan heeft u het recht per direct uw verzekeringen op te zeggen. Als u de verzekering opzegt binnen 3 maanden nadat de portefeuilleovergang in de Staatscourant is gepubliceerd, dan zal de vooruitbetaalde premie inclusief assurantiebelasting aan u worden terugbetaald. Ook na die termijn is uw verzekering gewoon maandelijks opzegbaar.