Uitnodiging Algemene leden vergadering 2022

Samen bepalen
we de koers.

U weet het: bij OVM Vinkeveen bepalen we samen de koers. Die gedeelde besluitvorming ligt zelfs vast in onze statuten. Het is een gegeven waarmee we in de markt echt uniek zijn. Onze ledenavond is in dit verband een ideale gelegenheid om inzichten uit te wisselen: waar willen we samen heen?

Op woensdag 18 mei 2022 aanstaande is het weer tijd voor onze Algemene Ledenvergadering. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd. Wij verwelkomen u graag vanaf 19.30 uur bij Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.

Na afloop van de vergadering vertelt gastspreker Marjolein Stappers, projectleider van 1672 RampZalig, over de gebeurtenissen in het Rampjaar 1672. Ons land werd overvallen door de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV, de Engelse vloot en twee Duitse vorsten. Marjolein neemt ons mee in de gebeurtenissen en de gevolgen hiervan voor o.a. De Ronde Venen en Waverveen. Na afloop van de avond kunt u onder het genot van een hapje en een drankje nog wat napraten met de leden van de Raad van Commissarissen, de directie, medewerkers, leden van de Adviesraad en/of andere
aanwezigen.

Bijgaand vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Tot slot, wellicht handig ter voorbereiding op deze avond: bijgaand vindt u een samenvatting van de jaarcijfers die OVM Vinkeveen over 2021 boekte. De uitgebreide jaarrekening 2021 inclusief accountantsverklaring ligt ter inzage op ons kantoor aan de Herenweg 49A te Vinkeveen.

Graag tot ziens op woensdag 18 mei!

Met vriendelijke groet,
Nancy van Rijn, directeur
Harold Eggenkamp, adjunct-directeur