Fusie met Onderling Verzekerd

Tijdens de extra ingelaste Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 1 juni jl. hebben de leden voor een fusie met Onderling Verzekerd gestemd. Ook de leden van Onderling Verzekerd hebben tijdens een eigen ALV ingestemd met de voorgenomen fusie. De Nederlandse Bank heeft inmiddels goedkeuring gegeven voor de portefeuilleoverdracht op grond van de fusie. De fusie is per 28 juni 2023 van kracht.

OVM Vinkeveen ziet zich op termijn geconfronteerd met toenemende complexiteit en druk van de wet- en regelgeving. Daarnaast zien wij dat door de toenemende kosten en afnemende vermogenspositie, de noodzaak om de bedrijfsomvang toe te laten nemen, groter is geworden.

Wij zien in Onderling Verzekerd een sterke partner om de continuïteit en de toekomst van onderling verzekeren in Vinkeveen en omgeving te waarborgen. Onderling Verzekerd lijkt wat betreft (agrarische) oorsprong, manier van werken en toekomstvisie erg op OVM Vinkeveen. Daarom is een fusie met deze regionale onderlinge verzekeraar, gevestigd in Vleuten en Zegveld, een voor de hand liggende vorm van samenwerking.

De fusie zal onze marktpositie versterken en wij verwachten dat de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening zullen verbeteren. Bovendien zullen de toezicht- en externe kosten verlaagd worden.

Nu de fusie van kracht geworden is, bent u automatisch lid van Onderling Verzekerd.

Wij vertrouwen erop met de fusie een nog sterkere organisatie neer te zetten, waarbij persoonlijk contact, deskundig advies en een hoge klanttevredenheid uiteraard hoog in het vaandel zullen blijven staan.

Wat betekent dit voor u?

Een nieuwe verzekeraar en een nieuwe naam

Na de fusie gaan wij gezamenlijk verder onder de naam Onderling Verzekerd.

Nieuwe contactgegevens:
Onderling Verzekerd U.A.
Herenweg 49a (blijft ongewijzigd)
0297 263 673
klant@onderlingverzekerd.nl
www.onderlingverzekerd.nl

Kantoor

Ons uitgangspunt is dat het kantoor in Vinkeveen behouden blijft. U kunt dus gewoon als vanouds bij ons binnenlopen voor verzekerings- en hypotheekadviezen en uw bankzaken.

Vertrouwde gezichten

Nancy, Carola, Sonja en Marieke blijven (ook) in Vinkeveen werkzaam. U hoeft uw vertrouwde gezichten dus niet te missen. Als extra bonus zult u natuurlijk op den duur ook kennismaken met onze nieuwe collega’s.

Nieuwe directie

Harold Eggenkamp, directeur van Onderling Verzekerd, wordt ook directeur van de vestiging in Vinkeveen. In zijn huidige functie als adjunct-directeur van OVM Vinkveen is hij al een aantal jaar nauw betrokken bij ons bedrijf en op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Geen nieuw gezicht dus.

Nancy van Rijn wordt bij Onderling Verzekerd lid van het managementteam en blijft verantwoordelijk voor de aansturing van uw vertrouwde adviseurs in de rol van Teammanager Klantadvies. Daarmee bent u verzekerd van het prettige, transparante en deskundige advies dat u van ons gewend bent.

Uw verzekeringen

Uw verzekeringen (polissen) gaan na de overname één op één over naar Onderling Verzekerd, dus zonder wijzigingen wat betreft rechten, verplichtingen, premie of voorwaarden. Door de fusie gaat de portefeuille (verzekeringsovereenkomst) over van OVM Vinkeveen naar Onderling Verzekerd. U krijgt als klant dus een andere verzekeraar. En u bent  straks bij Onderling Verzekerd met meer leden.

Wanneer u, als lid van OVM Vinkeveen, niet kunt instemmen met de voorgenomen fusie met Onderling Verzekerd, dan heeft u het recht per direct uw verzekeringen op te zeggen. Als u de verzekering opzegt binnen 3 maanden nadat de portefeuilleovergang in de Staatscourant is gepubliceerd, dan zal de vooruitbetaalde premie inclusief assurantiebelasting aan u worden terugbetaald. Ook na die termijn is uw verzekering gewoon maandelijks opzegbaar.

Indien u gebruikmaakt van Mijn Onderlinge

Uw verzekeringspolissen zullen worden ondergebracht in de Mijn Onderlinge-omgeving van Onderling Verzekerd. Vanwege privacy en beveiligingsredenen is het niet mogelijk uw account om te zetten en dient u een nieuw account aan te maken. Daarom ontvangt u na de fusie een mail van Onderling Verzekerd met het verzoek een nieuw account aan te maken. Na het aanmaken en inloggen vindt u uw polissen als vanouds in de Mijn Onderlinge omgeving. Tot die tijd kunt u uiteraard in de Mijn Onderlinge-omgeving van OVM Vinkeveen terecht.

Indien u in het verleden heeft aangegeven alle correspondentie per post te willen ontvangen, dan blijft u uw polissen per post ontvangen.