Disclaimer

De Onderlinge zorgt ervoor dat de website OVM Vinkeveen goed werkt, toegankelijk is en juiste informatie bevat. Maar, soms kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is of dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Lijdt u daardoor op de een of andere manier schade? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

De informatie op deze website is van OVM Vinkeveen. Wilt u de informatie gebruiken? Vraag ons dan eerst om toestemming.

Als eigenaar van de website mogen we de informatie op elk moment, zonder aankondiging, wijzigen of verwijderen. Ziet ú iets wat niet klopt of niet werkt? Dan horen we het graag. Zodat we het snel kunnen aanpassen.

Op onze website staan hyperlinks naar andere websites. OVM Vinkeveen is niet verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van de websites van derden. En voor hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees daarom – als die er is – altijd het privacy statement van de site die u bezoekt.

Heeft u vragen? Bel (0297) 26 36 73 of mail administratie@ovm-vinkeveen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OVM Vinkeveen U.A. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

-Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld voor

het afsluiten van een verzekering of afhandelen van een schade

– Gegevens over afgesloten verzekeringen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

– in verband met de acceptatie van uw lidmaatschap en verzekeringen van OVM Vinkeveen, waar wij zelf de risicodrager zijn, zullen wij u vragen of u in de laatste 8 jaar in aanraking bent geweest met politie of justitie in verband met strafbare feiten een strafrechtelijk verleden. Mocht u niet geaccepteerd worden, zullen wij alleen de hoogstnodige gegevens vastleggen.

Volgens de Wet persoonsbescherming zijn dit bijzondere persoonsgegevens die wij alleen mogen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Waarom we gegevens nodig hebben OVM Vinkeveen. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Beoordelen en accepteren van aanvragen voor verzekeringen

– Het afhandelen van uw betaling of onze betaling aan u

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om offertes, aanvraagformulieren, polissen of schadeformulieren toe te sturen

Hoe lang we gegevens bewaren

OVM Vinkeveen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij de wettelijke bewaartermijn(en) hanteren.

Delen met anderen

OVM Vinkeveen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OVM Vinkeveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OVM Vinkeveen uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals verzekeraars en experts. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

OVM Vinkeveen gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van onze website te kunnen meten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar administratie@ovm-vinkeveen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. OVM Vinkeveen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

OVM Vinkeveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@ovm-vinkeveen.nl