Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 23 mei 2023 hebben wij u een fusie met Onderling Verzekerd voorgelegd. De statuten schrijven voor, dat bij een besluit tot fusie minimaal tweederde van het aantal leden aanwezig dient te zijn. Doordat dit tijdens deze vergadering niet het geval was, heeft er geen stemming kunnen plaatsvinden. Zoals beschreven in de statuten is dit wel mogelijk door het uitroepen van een bijzondere algemene ledenvergadering waarbij, ongeacht het aantal aanwezige leden, gestemd kan worden.

Daarom kondigen wij een bijzondere algemene ledenvergadering aan op donderdag 1 juni om 10.00 uur op ons kantoor aan de Herenweg 49a te Vinkeveen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. In deze uitnodiging leest u het volledige programma.

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan via telefoonnummer 0297 26 36 73 of per e-mail.